۱۳۸۸ آذر ۵, پنجشنبه

چارسوق از نو

پلیس همیشه می گوید احساس ناامنی بیش از ناامنی در کشور وجود دارد و این حس است که منجر می شود فرد احساس خطر یا عدم امنیت کند.
روز سه شنبه، وقتی چارسوق ام را فیلتر شده دیدم، از این که بی اذن و اجازه وارد حریم ام شده اند و بی توضیح تابلوی دسترسی ممنوع را زده اند، ناامنی را حس نکردم که طعمش را بیش از این همه روز مزمزه کردم.
حالا باز چارسوق دیگری را آغاز می کنم. چارسوقی که قرار بود پنجره ای باشد به دنیای بیرون. دنیای واقعیات.

هیچ نظری موجود نیست: