۱۳۸۹ آبان ۱, شنبه

چارسوق ام باز هم فیلتر شد

چند وقتی بود که دوباره برگشته بودم به چارسوق اصلی خودم. یک روز صبح بیدار شدم دیدم همون طور که بی بهانه فیلتر شده بود، رفع فیلتر شده؛ تعجبی بود. از این گشاده دستی ها بعید بود؛ اما شده بود دیگه. دیشب گزارشی گذاشتم با عنوان کودکان هرزه. مصاحبه با دو پسر نوجوان تن فروش بود. از سر این درد و دل بود یا هر چیز دیگر که امروز باز چارسوقم را فیلتر کردند.
این تارنماهای پیشنهادی خیلی بد هستند. یعنی بیشتر زشت هست.

هیچ نظری موجود نیست: