۱۳۹۲ مهر ۲۵, پنجشنبه

"حرف زشت نوشتن نداره"


مامور راهنمایی و رانندگی با کاور سفیدش ایستاده سر چهارراه. افسر وظیفه است با قدی بلند و چهارشانه و استخوانی. دو موتور سوار خیلی جوان شاید 21 - 22 ساله همین طور که گاز می‌دهند، به افسر که می‌رسند، هر دو دست روی شقیقه می‌گذارند به معنای احترام نظامی. راننده عربده می‌کشد "جـــناب ســــروان" خیلی هم کش‌دار می‌گوید. افسر تا می‌خواهد سر برگرداند و لبخند روی لبش را نشانشان دهد، از کنارش رد می‌شوند و راننده با همان نعره می‌گوید:"....(حرف خیلی زشتی می‌زند) تو دهنت". بدبختی با هم چشم تو چشم می‌شویم. صورتش عین برف سفید است و چشمانش تیله‌ای است. از این‌هایی که انگار تا به حال حرف بد و رکیک نشنیده‌اند. افسر فقط لبخندش را جمع می‌کند.

پنج‌شنبه 25 مهرماه1392

هیچ نظری موجود نیست: