۱۳۹۲ فروردین ۱, پنجشنبه

از شرق تا میانه و بالعکس- روایت خرداد 03


"رای، مدیونی می آورد"

من مسافری هستم که هر روز، از شرق تهران سوار بر مترو به میانه شهر می روم آن هم حوالی ظهر. شب نیز از همان میانه به شرق باز می گردم. پاتوق اصلی ام آن دو جفت صندلی تکی است که در آخرین واگن ویژه بانوان روبه روی هم هستند. هر روز تا خرداد(بی توجه به میزان حادثه اش که پر است یا خالی)، آمار کناری هایم را می گیرم.
میانه روز است، اما؛ مسافر چندانی در واگن ها نیست. در رفت از شرق به میانه، در پاتوق من کسی نمی آید هر چه منتظر می شوم. در برگشت هم همچنان بی مهمانم. تونل آخر را که بگذرانم باید پیاده شوم. یکی سرتاپا سیاه و بسیار ساده، به شیوه کارمندان دولتی از پاتوقم رد می شود تا به در خروجی برسد. 32 سال بیشتر ندارد. خیلی اشتباه کنم یکی دو سال کم تر حدس زده باشم. من هم کنارش می روم برای آغاز گفت و گو. باز هم یک لبخند و لبخندی در جواب رد و بدل می شود و با یک اووووف می گوید:" امان از امسال. امان. امان."
من: به خاطر انتخابات؟
او: (عین همان کارمندان خشک و سرد) نه بابا. انتخابات چیه.
من: رای نمی دی؟
او: (شال مشکی را جابه جا می کند) نه. هیچ وقت.
من: تا حالا رای ندادی؟ حتی یک بار؟
او: نه. چرا خودم را مدیون مردم کنم.
من: چه دینی؟
او: طرف بد از آب دربیاد، نفرین مردم پشت سرته یه عمر. اما؛ اگر خوب باشه، یکی ازت تشکر نمی کنه.
من: البته این برای معارفه برای ازدواج و ایناست ها.
او: من نمی خوام مدیون باشم. هر کی می خواد رییس جمهور بشه. من خیلی هنر کنم در مقابل خدا بتونم رای بدم.
من: اونجا دیگه چرا رای بدی؟
او: یعنی بتونم از کارهای خودم دفاع کنم. رای بدم و بد باشه، با یه عالمه نفرین، جواب خدا را چی بدم.
من: البته به اون دنیا نمی کشه جریان. یک رقابت سیاسی و مشارکت عمومی است. بهشت و جهنم که به رای ما ربطی نداره.
او: نمی خوام رای بدم اصلا. (رویش را آن طرف می کند که یعنی تمام شد مکالمه)
از تونل که بیرون می آییم خانم پشت میکروفن می گوید:"ایستگاه فلان". او زودتر می پرد بیرون. 10 قدم برنداشته که بر می گردد و می گوید:" من رای نمی دم، اما؛ برای هر کس که رییس جمهور بشه آرزوی موفقیت می کنم. در ضمن، اونی که باید رییس جمهور بشه، حتما می شه."
 من: یعنی در تقدیر هر کس باشه؟
او: نه یعنی هر کس که باید بشه. یعنی "باید". "باید". رای بدی و ندی، اونی که "باید"، حتما "رییس جمهور می شه."
پنج شنبه اول فروردین 1392

هیچ نظری موجود نیست: